• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
17 เมษายน 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
9.9879
Up
10.9460
Up
10.7978
Up
11.1615
Up
13.6373
Down
11.3768
Down
13.3501
Down
15.7298
Down
16.2669
Down
LTF
17.2776
Down