• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
29 เมษายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.4048
Up
LTF
16.0358
Up
14.9033
Up
14.4784
Up
12.3137
Up
10.9280
Up
15.4218
Up
10.9611
Up
11.2921
Up
11.2588
Down