• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
11 กุมภาพันธ์ 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.2018
Up
11.4944
Up
10.9330
Up
11.2687
Up
13.9496
Down
10.5246
Down
11.8420
Down
13.7536
Down
14.1657
Down
LTF
15.2012
Down