• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
19 กันยายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.1835
Up
LTF
16.3763
Up
10.6635
Up
14.9557
Up
13.1896
Up
10.6584
Up
11.0553
Up
10.8220
Down
9.6603
Down
13.0746
Down