• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
27 มิถุนายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.0110
Up
12.9977
Up
LTF
16.5005
Up
15.3178
Up
14.8870
Up
11.1398
Up
12.5778
Up
11.2696
Up
11.3084
Up
10.9814