• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
28 กันยายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
16.0885
Up
13.7647
Up
11.2976
Up
11.3337
Up
11.0164
Up
11.6101
Down
13.1647
Down
16.3114
Down
15.8282
Down
LTF
17.5558
Down