ตราสารทุน

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่พิจารณาการลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก พร้อมมืออาชีพด้านการลงทุนในตราสารทุนที่ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุน 21 คนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อยู่ทั่วทั้งภูมิภาคในกรุงกัวลาลัมเปอร์, สิงค์โปร์, จาการ์ตา และ กรุงเทพฯ

การที่มีสำนักงานในทุกประเทศนั้น ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์โอกาสการลงทุนจากข้อมูลที่ครบถ้วนและอัดแน่นด้วยคุณภาพ ผู้จัดการกองทุนยังทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม นอกเหนือไปจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของเรายังได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของบริษัทในเชิงลึก พร้อมกับไปเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลเชิงปริมาณ

บริษัทครอบคลุมตราสารทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกในภูมิภาคเหล่านี้

  • เอเชีย- แปซิฟิก ที่ไม่รวมประเทศ ญี่ปุ่น
  • ภาพรวมของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงค์โปร์ และ ประเทศไทย

บริษัทมีความสามารถในการจัดการเงินลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวทางการบริหารกองทุนดังต่อไปนี้

  • รูปแบบทั่วๆไป/ รูปแบบตามหลักชาริอะฮ์ที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม/ รูปแบบที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
  • รูปแบบได้ผลตอบแทนสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) กับเกณฑ์มาตรฐาน / ได้ผลตอบแทนสัมบูรณ์/ ได้ผลตอบแทนรวม
  • เพื่อให้ได้กระแสเงินสดตามความต้องการของธุรกิจ
  • ตามปัจจัยอื่นๆซึ่งขึ้นกับธรรมชาติและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

กลับไปหน้าแรก