• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
18 กันยายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.3687
Up
14.9488
Up
15.1652
Up
10.8317
Up
13.1846
Up
10.6560
Up
10.6575
Up
11.0548
Up
9.6773
Down
13.1150
Down