• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
23 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
23.0782
Up
21.1613
Up
20.7342
Up
15.4658
Up
14.3626
Up
16.7173
Up
14.7170
Up
11.6268
Up
11.2001
11.4823