• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
21 เมษายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
15.0746
Up
13.8029
Up
12.4229
Up
14.0731
Up
10.0698
Up
10.5605
Up
10.9766
Up
10.5081
Up
12.3651
Down
7.6377
Down