• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
30 เมษายน 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.8567
Up
15.3376
Up
15.8749
Up
13.1222
Up
13.6409
Up
10.0223
Up
11.2062
Up
10.9951
Up
10.8062
Up
11.1677
Up