• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
27 กันยายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
16.0663
Up
13.7439
Up
11.2965
Up
11.3334
Up
11.0162
Up
11.6715
Down
13.2416
Down
16.4322
Down
15.9556
Down
LTF
17.6943
Down