• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
2 กันยายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.3917
Up
14.9728
Up
15.1175
Up
13.1939
Up
10.8737
Up
10.6467
Up
11.0470
Up
10.6389
Down
13.3007
Down
7.5725
Down