• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
22 สิงหาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.0423
Up
LTF
16.1396
Up
14.7462
Up
13.0478
Up
10.6875
Up
7.6032
Up
10.6405
Up
11.0415
Up
10.6197
Down
13.3366
Down