• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
30 กันยายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.5504
Up
15.1124
Up
10.9346
Up
15.1831
Up
13.2904
Up
9.6671
Up
11.0607
Up
10.6647
Up
10.6690
Down
13.0789
Down