ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.11 0.35 0.69 1.72 2.21 N/A 2.35 2.34 10.9271 2,630.80 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.11 0.35 0.69 1.73 2.23 N/A 2.37 2.34 10.9347 11.31 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.11 0.34 0.67 1.94 2.30 N/A 2.44 2.34 10.1927 2.36 29 มกราคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.12 0.36 0.69 1.83 N/A N/A 2.38 1.96 11.0115 21.84 29 มกราคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)  0.15 0.39 0.81 1.80 2.18 N/A 2.34
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.09 0.28 0.54 1.27 1.77 2.10 1.82 1.76 11.2637 892.84 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
0.11 0.31 0.61 1.34 1.72 1.99 1.76
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน  0.11 0.31 0.61 1.34 1.72 1.99 1.76
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.08 0.24 0.45 1.09 1.67 2.04 2.03 5.25 11.9680 89.62 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.25
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน  1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.88
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.17 0.47 0.85 N/A N/A N/A 1.96 1.93 10.1969 10,954.42 29 มกราคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.42 0.87 1.16 3.09 3.61 N/A 3.60 3.95 11.1787 3,744.62 29 มกราคม 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.41 0.87 1.16 3.10 3.64 N/A 3.64 3.95 11.1897 108.29 29 มกราคม 2559
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.39 0.84 1.14 3.09 N/A N/A 3.50 3.90 11.1832 570.58 29 มกราคม 2559

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้):
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน:
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -2.47 -3.43 -3.95 -7.25 N/A N/A -4.27 -5.08 9.2806 132.16 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  -2.31 -2.97 -3.13 -5.89 N/A N/A -4.53 -1.76 8.7689 297.81 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -2.26 -2.92 -3.24 -6.55 N/A N/A -3.07 -0.36 9.2398 56.70 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน  0.62 -3.15 -4.43 -8.24 N/A N/A -0.36
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   -1.32 -1.88 -1.78 -3.85 N/A N/A 2.49 2.31 10.6124 593.86 29 มกราคม 2559

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -2.54 -3.48 -4.30 -7.83 1.04 N/A 10.40 -3.11 14.3808 144.05 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   -2.53 -3.60 -4.40 -7.52 0.66 N/A 9.39 -3.11 9.8014 8.53 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.94 -1.95 -2.25 -5.70 1.44 N/A 10.69 -3.11 14.5178 52.54 29 มกราคม 2559
ดัชนี SET HD   0.56 -6.98 -14.38 -21.45 -9.70 N/A -3.11
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  1.20 -8.33 -12.39 -19.62 -3.69 6.61 9.82 7.67 17.5108 24.08 29 มกราคม 2559
ดัชนี SET 50  1.56 -8.15 -13.07 -21.39 -5.80 4.33 7.67
5 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  -2.31 -2.91 -2.98 -5.69 N/A N/A -4.17 -5.41 8.8324 216.45 29 มกราคม 2559
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  1.01 -6.74 -9.66 -17.72 -4.08 6.18 6.72
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -2.93 -3.86 -4.16 -7.51 N/A N/A 2.17 -9.34 14.2608 205.31 29 มกราคม 2559

ดัชนี SET HD :
ดัชนี SET 50:
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  1.32 -0.73 0.46 3.06 2.55 N/A 8.34 5.85 13.7042 625.22 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.32 -0.77 0.42 3.05 2.51 N/A 9.27 6.72 13.7208 653.66 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.31 -0.76 0.50 3.16 2.55 N/A 8.70 6.72 10.7254 208.36 29 มกราคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.52 -0.55 0.67 3.38 N/A N/A 5.90 1.60 13.5943 490.18 29 มกราคม 2559
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
 
1.86 0.94 -1.82 1.86 0.68 N/A 1.46
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   3.87 -2.98 2.55 -11.57 -12.04 N/A -11.96 -10.70 6.6405 45.24 29 มกราคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   3.74 -3.15 2.32 -11.58 -12.11 N/A -12.04 -10.70 6.6229 4.13 29 มกราคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  3.88 -2.74 3.17 -10.70 -11.48 N/A -9.69 -8.55 6.6951 73.02 29 มกราคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  3.86 -2.75 3.15 -10.85 -11.52 N/A -9.21 -8.05 6.9630 31.62 29 มกราคม 2559

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -7.08 8.46 5.26 -7.24 -11.35 2.79 N/A N/A 8.46 5.26 11.7212 445.22 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
-9.13 5.25 -8.75 -10.22 7.05 N/A N/A 5.25
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -7.16 -0.04 -2.33 -6.77 -11.56 -9.79 1.98 0.46 -0.04 -2.33 10.1368 28.55 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
-3.39 -1.06 6.25 -6.61 -3.39 1.83 -0.69 -1.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  -0.63 2.24 2.96 -1.86 -4.38 -4.67 -0.30 N/A 2.24 2.96 11.0384 18.98 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
6.36 2.84 -1.98 7.47 6.36 3.20 N/A 2.84
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -7.15 -6.66 -10.49 -8.68 -14.22 -12.29 N/A N/A -6.66 -10.49 9.1534 274.36 29 มกราคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -7.10 7.60 0.87 -8.58 -13.91 -11.63 5.54 N/A 7.60 0.87 13.0421 943.22 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD  -3.27 3.63 3.63 -7.94 -3.27 1.25 N/A 3.63
6 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -10.25 -4.38 -0.42 -11.41 -14.30 -7.77 N/A N/A -4.38 -0.42 9.2433 437.99 29 มกราคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   -2.03 -1.80 -4.91 -2.53 -3.43 -1.85 N/A N/A -1.80 -4.91 9.7850 1,213.20 29 มกราคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -7.22 -6.33 -9.68 -6.41 -9.58 N/A N/A N/A -6.33 -9.68 9.3652 1,081.17 29 มกราคม 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -5.96 -9.09 2.76 -6.65 -9.51 N/A N/A N/A -9.09 2.76 9.2392 1,105.70 29 มกราคม 2559
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -3.53 -5.70 -4.54 -5.54 -6.90 -1.60 N/A N/A -5.70 -4.54 8.9943 112.11 29 มกราคม 2559
11 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -3.36 -7.26 -6.79 -5.18 -6.48 -1.89 N/A N/A -7.26 -6.79 8.8233 733.32 29 มกราคม 2559
12 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -3.69 -8.40 -6.53 -5.55 -7.06 -3.48 N/A N/A -8.40 -6.53 8.6590 74.83 29 มกราคม 2559
13 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   -2.04 -2.53 -5.51 -2.60 -3.34 -1.87 N/A N/A -2.53 -5.51 9.6616 106.14 29 มกราคม 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -3.33 -7.77 -6.49 -4.35 -5.93 -2.17 N/A N/A -7.77 -6.49 8.8427 233.76 29 มกราคม 2559
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  -7.03 -18.61 -20.11 -8.30 -13.49 N/A N/A N/A -18.61 -20.11 8.2473 1,287.87 29 มกราคม 2559
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  -5.51 -17.09 -11.36 -9.10 -17.18 N/A N/A N/A -17.09 -11.36 8.2759 119.01 29 มกราคม 2559

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  2.30 1.59 6.54 14.84 2.76 N/A 3.75 0.18 11.2112 80.18 29 มกราคม 2559
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  5.38 2.37 0.90 5.38 -0.85 N/A -0.28
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  -2.09 -3.17 -3.49 -6.60 0.00 9.90 4.37 6.78 15.4317 121.47 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  -1.55 -2.39 -2.65 -4.78 0.38 7.01 3.67 6.72 11.9739 159.80 29 มกราคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  -2.22 -3.36 -3.82 -7.28 -0.61 9.28 3.70 6.41 13.9622 26.51 29 มกราคม 2559
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  1.01 -6.74 -9.66 -17.72 -4.08 6.18 6.72
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.36 0.73 1.02 3.15 3.47 3.15 2.41 5.35 12.8336 24.77 29 มกราคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.05 0.12 0.25 0.70 1.29 1.53 1.79 5.88 11.9761 84.54 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.25
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน  1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.88
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  -6.89 -8.70 -14.10 -12.40 N/A N/A -9.68 -9.87 9.0975 6.96 29 มกราคม 2559

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน:
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   0.16 0.82 0.66 3.13 N/A N/A 3.99 4.21 11.1282 1,434.95 29 มกราคม 2559

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.11 0.35 0.69 1.72 2.21 N/A 2.35 2.34 10.9271 2,630.80 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.11 0.35 0.69 1.73 2.23 N/A 2.37 2.34 10.9347 11.31 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.11 0.34 0.67 1.94 2.30 N/A 2.44 2.34 10.1927 2.36 29 มกราคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.12 0.36 0.69 1.83 N/A N/A 2.38 1.96 11.0115 21.84 29 มกราคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)  0.15 0.39 0.81 1.80 2.18 N/A 2.34
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.09 0.28 0.54 1.27 1.77 2.10 1.82 1.76 11.2637 892.84 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
0.11 0.31 0.61 1.34 1.72 1.99 1.76
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน  0.11 0.31 0.61 1.34 1.72 1.99 1.76
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.08 0.24 0.45 1.09 1.67 2.04 2.03 5.25 11.9680 89.62 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.25
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน  1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.88
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.17 0.47 0.85 N/A N/A N/A 1.96 1.93 10.1969 10,954.42 29 มกราคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.42 0.87 1.16 3.09 3.61 N/A 3.60 3.95 11.1787 3,744.62 29 มกราคม 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.41 0.87 1.16 3.10 3.64 N/A 3.64 3.95 11.1897 108.29 29 มกราคม 2559
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.39 0.84 1.14 3.09 N/A N/A 3.50 3.90 11.1832 570.58 29 มกราคม 2559

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้):
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน:
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน:


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -2.47 -3.43 -3.95 -7.25 N/A N/A -4.27 -5.08 9.2806 132.16 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  -2.31 -2.97 -3.13 -5.89 N/A N/A -4.53 -1.76 8.7689 297.81 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -2.26 -2.92 -3.24 -6.55 N/A N/A -3.07 -0.36 9.2398 56.70 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน  0.62 -3.15 -4.43 -8.24 N/A N/A -0.36
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   -1.32 -1.88 -1.78 -3.85 N/A N/A 2.49 2.31 10.6124 593.86 29 มกราคม 2559

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน:


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -2.54 -3.48 -4.30 -7.83 1.04 N/A 10.40 -3.11 14.3808 144.05 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   -2.53 -3.60 -4.40 -7.52 0.66 N/A 9.39 -3.11 9.8014 8.53 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.94 -1.95 -2.25 -5.70 1.44 N/A 10.69 -3.11 14.5178 52.54 29 มกราคม 2559
ดัชนี SET HD   0.56 -6.98 -14.38 -21.45 -9.70 N/A -3.11
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  1.20 -8.33 -12.39 -19.62 -3.69 6.61 9.82 7.67 17.5108 24.08 29 มกราคม 2559
ดัชนี SET 50  1.56 -8.15 -13.07 -21.39 -5.80 4.33 7.67
5 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  -2.31 -2.91 -2.98 -5.69 N/A N/A -4.17 -5.41 8.8324 216.45 29 มกราคม 2559
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  1.01 -6.74 -9.66 -17.72 -4.08 6.18 6.72
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -2.93 -3.86 -4.16 -7.51 N/A N/A 2.17 -9.34 14.2608 205.31 29 มกราคม 2559


ดัชนี SET HD :
ดัชนี SET 50:
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  1.32 -0.73 0.46 3.06 2.55 N/A 8.34 5.85 13.7042 625.22 29 มกราคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.32 -0.77 0.42 3.05 2.51 N/A 9.27 6.72 13.7208 653.66 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.31 -0.76 0.50 3.16 2.55 N/A 8.70 6.72 10.7254 208.36 29 มกราคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.52 -0.55 0.67 3.38 N/A N/A 5.90 1.60 13.5943 490.18 29 มกราคม 2559
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
 
1.86 0.94 -1.82 1.86 0.68 N/A 1.46
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   3.87 -2.98 2.55 -11.57 -12.04 N/A -11.96 -10.70 6.6405 45.24 29 มกราคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   3.74 -3.15 2.32 -11.58 -12.11 N/A -12.04 -10.70 6.6229 4.13 29 มกราคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  3.88 -2.74 3.17 -10.70 -11.48 N/A -9.69 -8.55 6.6951 73.02 29 มกราคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  3.86 -2.75 3.15 -10.85 -11.52 N/A -9.21 -8.05 6.9630 31.62 29 มกราคม 2559

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
:  


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -7.08 -7.24 -11.35 2.79 N/A N/A 8.46 5.26 11.7212 445.22 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
-9.13 -8.75 -10.22 7.05 N/A N/A 5.25
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -7.16 -6.77 -11.56 -9.79 1.98 0.46 -0.04 -2.33 10.1368 28.55 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
-3.39 6.25 -6.61 -3.39 1.83 -0.69 -1.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  -0.63 -1.86 -4.38 -4.67 -0.30 N/A 2.24 2.96 11.0384 18.98 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
6.36 -1.98 7.47 6.36 3.20 N/A 2.84
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -7.15 -8.68 -14.22 -12.29 N/A N/A -6.66 -10.49 9.1534 274.36 29 มกราคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -7.10 -8.58 -13.91 -11.63 5.54 N/A 7.60 0.87 13.0421 943.22 29 มกราคม 2559
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD  -3.27 3.63 -7.94 -3.27 1.25 N/A 3.63
6 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -10.25 -11.41 -14.30 -7.77 N/A N/A -4.38 -0.42 9.2433 437.99 29 มกราคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   -2.03 -2.53 -3.43 -1.85 N/A N/A -1.80 -4.91 9.7850 1,213.20 29 มกราคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -7.22 -6.41 -9.58 N/A N/A N/A -6.33 -9.68 9.3652 1,081.17 29 มกราคม 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -5.96 -6.65 -9.51 N/A N/A N/A -9.09 2.76 9.2392 1,105.70 29 มกราคม 2559
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -3.53 -5.54 -6.90 -1.60 N/A N/A -5.70 -4.54 8.9943 112.11 29 มกราคม 2559
11 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -3.36 -5.18 -6.48 -1.89 N/A N/A -7.26 -6.79 8.8233 733.32 29 มกราคม 2559
12 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -3.69 -5.55 -7.06 -3.48 N/A N/A -8.40 -6.53 8.6590 74.83 29 มกราคม 2559
13 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   -2.04 -2.60 -3.34 -1.87 N/A N/A -2.53 -5.51 9.6616 106.14 29 มกราคม 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -3.33 -4.35 -5.93 -2.17 N/A N/A -7.77 -6.49 8.8427 233.76 29 มกราคม 2559
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  -7.03 -8.30 -13.49 N/A N/A N/A -18.61 -20.11 8.2473 1,287.87 29 มกราคม 2559
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  -5.51 -9.10 -17.18 N/A N/A N/A -17.09 -11.36 8.2759 119.01 29 มกราคม 2559

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  2.30 1.59 6.54 14.84 2.76 N/A 3.75 0.18 11.2112 80.18 29 มกราคม 2559
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  5.38 2.37 0.90 5.38 -0.85 N/A -0.28
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  -2.09 -3.17 -3.49 -6.60 0.00 9.90 4.37 6.78 15.4317 121.47 29 มกราคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  -1.55 -2.39 -2.65 -4.78 0.38 7.01 3.67 6.72 11.9739 159.80 29 มกราคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  -2.22 -3.36 -3.82 -7.28 -0.61 9.28 3.70 6.41 13.9622 26.51 29 มกราคม 2559
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  1.01 -6.74 -9.66 -17.72 -4.08 6.18 6.72
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.36 0.73 1.02 3.15 3.47 3.15 2.41 5.35 12.8336 24.77 29 มกราคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.05 0.12 0.25 0.70 1.29 1.53 1.79 5.88 11.9761 84.54 29 มกราคม 2559
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.25
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน  1.03 1.85 3.25 4.97 5.72 5.17 5.88
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  -6.89 -8.70 -14.10 -12.40 N/A N/A -9.68 -9.87 9.0975 6.96 29 มกราคม 2559

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน:
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   0.16 0.82 0.66 3.13 N/A N/A 3.99 4.21 11.1282 1,434.95 29 มกราคม 2559
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก