การกำหนดเป้าหมายของการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

ปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการลงทุนคือ

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการลงทุน
  • กำหนดระยะเวลาของการลงทุนที่ชัดเจน
การกำหนดเป้าหมายของการลงทุน

การลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

คนส่วนใหญ่นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการลงทุนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องระยะเวลาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการลงทุนเช่น ระยะสั้น ระยะกลาง หรือ ระยะยาว ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ในการลงทุน

การลงทุนเพื่อสะสมเงินจำนวนหนึ่ง

นอกจากการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการลงทุน บางคนอาจมีเงินลงทุนที่ชัดเจนอยู่จำนวนหนึ่งแล้ว เช่นเงินที่ได้จากการรับมรดก คุณจะต้องตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากเงินจำนวนนี้

คุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้านี้หรือไม่ ? (ในกรณีที่คุณเป็นนักลงทุนระยะสั้น) หรือคุณต้องการมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ (คุณต้องการรายได้จากการลงทุนในระยะกลาง) หรือคุณต้องการ การงอกเงยเพิ่มขึ้นของเงินต้นในระยะยาวซึ่งอาจต้องใช้เวลานานสักหน่อย

ระยะเวลา

ระยะเวลาของวัตถุประสงค์ในการลงทุนจะเป็นตัววัดว่าคุณควรจะลงทุนอย่างไร

นักลงทุนระยะสั้นควรเลือกที่จะลงทุนในการลงทุนที่ปลอดภัย อย่างเช่น เงินสด เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถนำเงินต้นนั้นมาใช้ได้เมื่อต้องการในอีก1-3 ปีข้างหน้า

นักลงทุนระยะยาวควรจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถงอกเงยได้เช่น หุ้น เพราะแน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นอย่างน้อยอีก 5 ปีข้างหน้า จึงไม่ต้องคำนึงถึงความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในระยะเวลาสั้น นักลงทุนในระยะยาวจะคำนึงถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าสำหรับการลงทุนในระยะยาวและเป็นการลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคา

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถให้คำปรึกษาด้านการลงทุนว่าการลงทุนประเภทไหนเหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ

กลับไปหน้าแรก