ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
 
กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมเป็นการนำเงินของนักลงทุนรายย่อยหรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลายๆรายมารวมกันให้เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น จึงทำให้มีโอกาสลงทุนในเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆที่นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้เองโดยตรงเช่น หุ้นกู้ภาคเอกชน และ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะมีผู้บริหารกองทุนทำหน้าที่บริหารจัดการในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

Top

 
การการลงทุนโดยตรง กับ การลงทุนผ่านกองทุนรวมมี – ข้อดี และ ข้อเสียอย่างไร

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะลงทุน นักลงทุนมีทางเลือกว่าจะลงทุนเองโดยตรงในตลาดหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วแต่ความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการใช้บริการการลงทุนในกองทุนรวมน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าในระยะยาว

ผู้จัดการกองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่านักลงทุนรายย่อยเพราะ

  • มีการนำปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนตามหลักทฤษฎีการเงินมาสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio)

  • มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เชื่อถือได้ดีกว่า รวมถึง สัญญาต่างๆของบริษัท การวิเคราะห์คู่แข่งและลูกค้า

  • มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคอยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่อย่างตลอดเวลาและเฝ้าติดตามทิศทางการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อตลาด

  • ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ทำให้มีอำนาจการต่อรองที่สูงกว่าและยังสามารถลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงได้นอกจากนั้นยังระบบการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนกว่า

  • ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ทำให้สามารถลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการทำรายการต่างๆได้เช่น จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทหลักทรัพย์ในอัตราที่ต่ำกว่านักลงทุนรายย่อย

Top

 
หน่วยลงทุนเหมาะสมกับใคร

หน่วยลงทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ง่ายและสะดวกเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวแต่ไม่มีเวลา และไม่มีความชำนาญในด้านการลงทุนในตลาดการเงิน

หน่วยลงทุนยังเหมาะสมกับนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนครั้งละเป็นจำนวนมาก และยังสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารหนี้หลายๆรายการซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในกรณีที่ต้องการลงทุนเองโดยตรง

ไม่เพียงเท่านั้น นักลงทุนรายใหญ่ก็ยังได้รับประโยชน์จากการซื้อหน่วยลงทุนเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการงทุนคอยดูและบริหารจัดการเงินที่ได้ลงทุนไปในกองทุนนั้น

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจในการซื้อหน่วยลงทุนจากตัวแทนขายหน่วยลงทุน หรืออาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมโดยซื้อในราคาตามที่ประกาศในวันนั้น ตลอดระยะเวลาการลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแสดงถึงการเพิ่มมูลค่าการลงทุน และการเคลื่อนไหวในทิศทางทางตรงข้ามแสดงถึงภาวะการขาดทุนของกองทุนรวม โดยมูลค่าของกองทุนจะเป็นผลการดำเนินการโดยรวมที่รวมสินทรัพย์ของกองทุนด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นและหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

กลับไปหน้าแรก