• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
23 สิงหาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.6729
Up
LTF
18.0903
Up
16.7929
Up
16.3109
Up
11.8654
Up
13.4528
Up
15.9530
Up
11.2875
Up
11.0033
Up
11.3243
Up