• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
30 กันยายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.7844
Up
11.2999
Up
16.1225
Up
11.0178
Up
11.3343
Up
11.6093
Down
13.1637
Down
16.3073
Down
15.8247
Down
LTF
17.5538
Down