ธนาคารกรุงเทพให้กู้ 15,000-1,000,000บาท ไม่ต้องค้ำประกันเอกสารที่ต้องใช้
1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2.ต้นฉบับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง ไม่เกินสองเดือน
3.บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน
4.สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่มีเงินเดือนเข้า
คุณสมบัติผู้ขอกู้
1.จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 20-59 ปี
3.มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.มีบัญชีเงินเดือนของทางธนาคารกรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1333 หรือติดต่อที่สาขา ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
#FourBe #ให้กู้15000ถึง1000000บาท #ไม่ต้องค้ำประกัน #สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ